Osnovni principi biorezonantne terapije

U ljudskom organizmu i oko njega postoje elektromagnetski talasi koje on emituje. Ti talasi su odraz biohemijskih procesa koji se odvijaju u telu i čine deo takozvanog kontrolnog mehanizma tela. Osim fizioloških (zdravih) frekvencijskih uzoraka postoje takođe i one patološke (bolesne) uzrokovane raznim toksinima, povredama, infekcijama…


Bio-rezonanca je polje energetske medicine koje detektuje i radi s elektromagnetskim ferkvencijskim informacijama prikupljenim iz organizma. Bio nam daje do znanja da se radi o živom organizmu, a rezonanca znači – biti u rezonanci (harmoniji) s nečim.

Aparatom BICOM 2000 putem elektrode koja se nalazi na površini tela prikupljamo sve te frekvencije pa ih šaljemo u biorezonantni aparat. U aparatu se zdravi i patološki signali invertuju (efekat kojim se postiže da se nezdravi talasi neutrališu i tako poništavaju). Neki biorezonantni aparati takođe mogu emitovati specifične oscilacije koje pomažu organizmu da lakše prebrodi bolesti i tako povrati zdravlje ili ojača imunološki sistem ukoliko bolest još nije nastupila.

Terapeutski signal je tzv. feedback telu i on zapravo reprogramira nezdrave ferkvencije kako bi lakše mogle ući u rezonancu (harmoniju) s zdravim ferkvencijama organizma.

Blagotvorne promene u energetskom polju posledica su poboljšanja na hemijskom i fizičkom nivou organizma nakon biorezonantne terapija.


Dokazano je da upravo ćelije emitiraju sitne električne impulse koji izlaze kroz njenu membranu i ulaze u interakciju sa susednim ćelijama. Ćelije neprestano emitiraju i reaguju na te signale. Takođe je dokazano da je različit ferkvencijski uzorak prikupljen sa zdrave od onog prikupljenog sa bolesne osobe. Frekvencijski uzorci organizmu stranih supstanci (toksini, alergeni, bakterije, virusi…) takođe imaju drugačiju strukturu od zdravih ćelija organizma.

U sledećih nekoliko sličica prikazaćemo vam kako ćelije reaguju na biorezonantnu terapiju aparatom BICOM 2000.

Sve ćelije u organizmu emitiraju elektromagnetske signale kojima međusobno komuniciraju. Ako je ćelija zdrava ti signali će biti harmonični i u rezonanci s ostalim stanicama organizma.Ukoliko neki patogen (toksin, alergen, virus, parazit…) napadne ćeliju tada signal koji ona emitira postaje poremećen.

Poremećeni signal iz napadnutih stanica je zapravo kombinacija orginalnih harmoničnih i ne-harmoničnih oscilacija uzrokovanih patogenom.Biorezonantnim aparatom preko ulazne elektrode koja se nalazi na telu detektujemo i prikupljamo  sitne elektromagnetske signale koje emituje ćelija i dovodimo ih do aparata. Biorezonantni aparat tada te talase filtrira i tako odvaja one zdrave (harmonijske) od poremećenih (ne-harmonijskih).Terapijski deo aparata tada šalje invertovane              ne-harmonijske signale natrag u organizam kao terapijski signal. Upravo taj signal ima za posledicu odbijanje patogena od napadnute ćelije.

 

Primena

Za veliku većinu ljudi u industrijaliziranom svetu masivno povećanje broja faktora povezanih sa modernom civilizacijom dovelo je i do novog stila života, često sa dodacima i uslovima u kojima je ljudski organizam evoluirao kroz milione godina.

Čak i u materici moderan čovek mora se boriti s velikim brojem toksina kojima je stalno izložen. Rezultat toga je ogromno povećanje hroničnih poremećaja u populaciji kao što su reumatizam, astma, psorijaza, artroze, alergije, neurodermitisi itd. Kako uobičajenim metodama često više nismo u stanju regulisati te hronične poremećaje, BICOM terapija se koristi da na sebi svojstven način pojača obrambene snage organizma.

BICOM terapija ostvaruje značajan uspeh kod sindroma gde se dosadašnje medicinske metode sve više pokazuju neefikasnima. Naročita je efikasnost dokazana pri lečenju mnogih bolesti i poremećaja:

    Alergije

    Bronhijalna astma

    Autoagresivne bolesti

    Organske bolesti

    Hronično degenerativne bolesti

    Ginekološki poremećaji i bolne menstruacije

    Kardiovaskularnih bolesti

    Imunodeficijencija različitog porekla

    Infektivne bolesti

    Frakture

    Glavobolje i migrene

    Reumatske bolesti

    Gljivične i parazitarne bolesti

    Intolerancija na hranu

    Neurodermitis

    Koristi se za pred i postoperativno tretiranje

    Bolovi, svih vrsta

    Sportske povrede

    Metabolički disbalansi

    Toksični stresovi

    Napetosti i nervoze

 

Prijatelji Centra