Alergije

ALERGIJE
- Definicija
- Simptomi
- Uzroci
- Rizik faktori
- Komplikacije
- Lečenje
- Prevencija

- Alergije na hranu
- Alergije na sunce
- Alergije na hladnocuReč alergija dolazi iz grčkog jezika i znači drugačiji (alos). Na prelazu 19. u 20. vek bečki pedijatar Felix von Pirquet je prvi upotrebio pojam alergija i to je objasnio:

"Alergija je drugačije reagovanje organizma na neku supstancu kod koje je došlo do senzibilizacije."

Šta je potrebno da uopšte govorimo o alergiji?

     * Drugačija reakcija organizma - to je simptom bolesti, na primer svrab kože, pečenje očiju, osip na koži.
     * Alergen – tj. supstanca na koju reagujemo alergijom: polen, životinjska dlaka, životne namirnice…
     * Dolazi do senzibilizacije - to znači da jedan ili više dodira s alergenom pokreće u organizmu imunološku reakciju; senzibilisani organizam pri svakom ponovnom dodiru sa alergenom odgovara jednakim bolesnim simptomom, moguće različitih intenziteta.

Još uvek, nažalost, mnogi govore o alergiji tek onda kad je imunološku reakciju moguće dokazati specifičnim kožnim i krvnim testovima. Prema ovoj definiciji ako je test kože na prašinu pozitivan, a tegobe još ne postoje, alergija nije izražena. Prema istoj definiciji, o alergiji se radi onda kada se reakcija ponavlja na neku životnu namirnicu iako kožni i krvni testovi ništa ne pokazuju. Neki alergolozi razlikuju alergiju, pseudoalergiju i nepodnošljivost.

Osobama sa tegobama je potpuno svejedno od kojeg oblika pate: žele ih se samo rešiti.

Alergije i imunološki sistem

Naš imunološki sistem razvio se milionima godina u beskrajno složen i izvanredno efikasan obrambeni sistem. Ima ulogu da naše telo brani od zaraznih klica kao što su virusi, bakterije, gljivice i paraziti. Na prvoj crti bojnog polja bore se različite grupe belih krvnih zrnaca pustolovnih imena, kao što su limfociti, ćelije ubice, ćelije proždrljivice itd.

One se same upuštaju u borbu, žrtvuju se za organizam koji ih hrani, ili proizvode i razvijaju oružje - protivtela ili antitela. Da bi udovoljili svojoj ulozi i mogli napadati svuda tuđe uljeze, bela krvna zrnca "patroliraju" krvnim i limfnim putevima. Samo ih je tako moguće pozvati na "bojno polje". Za proizvodnju i dopunjavanje tih "odbrambenih supstanci“ zadužena su neka tkiva i organi: koštana srž, jetra, slezina, štitna žlezda i limfno tkivo. Limfni čvorovi u crevima su posebno značajni jer predstavljaju oko 70% ukupnog limfnog sistema čoveka. Zbog toga je vrlo važno dobro delovanje limfnog sistema i creva za uspešno lečenje alergija.

"Alergija je poremećeno delovanje imunološkog sistema."

Kod alergija imunološki sistem reaguje na supstance kao što je polen, životinjske dlake, životne namirnice itd. koje u normalnim okolnostima za naš organizam nisu štetne.

Pozitivni cilj BICOM rezonantne terapije alergija je da ispravimo poremećeno delovanje imunološkog sistema i uspostavimo zdravo imunološko stanje.

Biorezonantna terapija alergija s inverznim kretanjem

Alergen koji je bio testiran stavimo u posebnu lončić-elektrodu povezanu s BICOM aparatom. U aparatu se elektromagnetska kretanja alergena invertuju (preokreću). Tako okrenuto, zračno kretanje odvodimo preko izlaznog kabla na ručnu elektrodu ili na modulacijsku elektrodu koja se nalazi na leđima pacijenta.

Zamislite da je vaše telo računar i da je na hard disku sledeći program: "Pri kontaktu s dlakom mačke, curi ti nos!" Ako nam uspe sa odgovarajućim suprotnim računarskim programom (terapijski računarski virus) taj program promeniti, neutralizovati ili izbrisati (ili kako god to hoćemo nazvati), u ponovnom dodiru s mačjom dlakom - nos više neće curiti.

 

Prijatelji Centra